Softwizards

Vår bakgrund

SoftWizards har i tjugo år varit verksam inom utveckling av programvara och grafik. Vi genomför våra projekt riksinternt och i utlandet. Vi samarbetar med mycket krävande kunder bl. a. i logistikbranschen. Dessutom samarbetar vi med tillverkningsföretag, företag som erbjuder internetförsäljning eller företag inom fordonsbranschen. Vi har erfarenhet inom olika branscher vilket gör det lättare för oss att förstå våra kunders affärsbehov, att anpassa oss till deras krav och att erbjuda kundspecifika lösningar.

 

Professionalitet

Vi använder modernaste tekniska lösningar och programspråk vilka vi anpassar till kundens behov och budget. Vårt fleråriga samarbete med inländska och internationella kunder har lett till vår stora erfarenhet med att implementera utbyggda system och att integrera dem i andra externa plattformar. Vi erbjuder ett komplext stöd till våra kunder − konsultationer, introduktion i programvara, grafisk design, flerårigt underhåll och modernisering av våra projekt.

Kreativitet

Vi kan anpassa oss till våra kunders krav och förväntningar eftersom vi är flexibla vid genomförande av våra uppdrag. Vi försöker förstå löpande behov och interna affärsprocesser. Vi utarbetar mest lönsamma lösningar i samråd med våra kunder. Genom att arbeta hand i hand kan vi leverera verktyg som kan hjälpa våra kunder med att bedriva verksamhet.

 

Kontakt med kunder

Vi sätter stort värde vid direkta kontakter med våra kunder. Vårt internationella team samarbetar med företag i hela världen. Vi satsar på direkt kontakt och löpande rådgivning. Vi blir en del av våra kunders verksamhet/kundteamet för att på bästa möjliga sätt förstå kundens behov och bli ett oersättligt IT-stöd.