Våra tjänster

Lånesystem

Vi har samlat erfarenhet genom att samarbeta med största låneinstitut i Sverige, Norge och Polen. Vi använde olika plattformar och tekniska lösningar. Vi utarbetade integration med olika system för stöd av modern låneverksamhet på varje nivå (från utveckling av telefonkampanjer och online-uppföljning av reklamkampanjer, kreditvärderingssystem och modellering av kreditrisk, transaktionssystem, till dataanalysverktyg); Open Banking, kreditriskbedömning, strategier för kreditprövning, telefonsystem, indrivningssystem, automatiskt utskick − vi kan välja och anpassa dem till Dina behov.

 

Logistiksystem

Vi har lång erfarenhet med att implementera och hantera utbyggda logistiksystem. Vi stödjer inländska och internationella logistikföretag. Vi vill med stolthet hänvisa till vårt fyraåriga samarbete med ett marknadsledande logistikföretag som är ansvarigt för ett antal lager i hela världen. Detta långa samarbete har hjälpt oss med att få insyn i logistikbranschen och dess processer. Denna specifika bransch kräver stor flexibilitet, vilket har lett till vårt långvariga samarbete och löpande moderniseringar.

 

Säljsystem

Vi implementerar skalbara, dedikerade B2B- och B2C-säljsystem som anpassas till Kundens behov. Vi moderniserar, optimerar och erbjuder stöd inom SLA. Vi har utvecklat ett antal implementeringar av dedikerade B2B- och B2C-plattformar för stora fordonsföretag (distributörer av fordonskomponenter) eller tillverkare (verktygstillverkare och -distributörer). Genom att använda moderna tekniska och skalbara lösningar har vi i flera år erbjudit underhåll och modifikation av våra plattformar.

Integration i externa system

Integration av programvaror, data och system (dedikerade, ERP, SAP och andra), säljplattformar (Allegro, eBay och andra). Våra sälj- eller logistikplattformar kräver integration i olika externa CRM, ERP eller populära marknadsplatser som eBay, Amazon eller Allegro. Vi automatiserar våra kunders affärsprocesser vilket gör att de utvecklas dynamiskt och att kundernas investeringar är räntabla.

 

Design & utveckling

Vår designavdelning kan förbereda grafik till webbsidor, webbapplikationer, mobilapplikationer, reklamer, Corporate Identity. Vi har drygt 20 års erfarenhet med layout-utveckling av webbsidor, visuell identifikation (logotyper) eller skapande av reklammaterial. Med denna enhet i företaget är vi självförsörjande och kan erbjuda våra kunder komplexa lösningar både inom grafik och programvara.

 

Webbaserade applikationer

Vi skapar webbsidor med dedikerade CMS, e-commerce-system, webbportaler, mobilapplikationer, webbaserade applikationer.